Skip to main content

Verzenden en levering

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 16:00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten bedragen:
€ 6,95 voor bestellingen onder de € 250,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 250,-
Levering verloopt via de pakketbezorger van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 uur plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Retourneren

Onderstaand staat beschreven op welke wijze u op www.profpc.shop aangeschafte producten kunt ruilen of retourneren. Producten die via www.profpc.shop zijn aangekocht, kunnen binnen 14 dagen na levering van het product geretourneerd worden. Deze 14 dagen “afkoelingsperiode” geldt uitsluitend voor consumenten. Aan het ruilen en het retourneren van producten zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
Gegevens en wensen
Bij het terug sturen verzoeken wij u het product te vergezellen van uw naam, adresgegevens en factuurnummer. Indien u een ander product wenst te ontvangen (ruilen) of vanwege een eventueel gebrek of beschadiging aan het bestelde product en een nieuw exemplaar van hetzelfde product wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u dit duidelijk te vermelden bij het retourneren van het product. Indien u vragen heeft over ruilen of retourneren dan kunt u ook via email support@profpc.nl of telefoon 0481-372473 contact met ons opnemen. Tijdens onze winkeltijden kunt u ook langskomen in onze winkel.
Schadevrij U dient de aankoop compleet en onbeschadigd terug te sturen. Uiteraard mag u de verpakking normaal openen en het product proberen. Nadat wij het retour gezonden product hebben ontvangen controleren wij bij ontvangst direct op een eventueel defect, verpakkingsschade en eventuele overige gebreken. Wanneer u een product wenst te retourneren waarbij geen defect of gebrek door u is geconstateerd, zijn wij gerechtigd om eventuele incompleetheden, beschadigingen en/of gebruikerssporen in mindering te brengen op het terug te storten aankoopbedrag.
Retourzendingen dienen goed verpakt en gefrankeerd te worden verzonden.
Geldteruggave Wanneer wij het product compleet en onbeschadigd retour hebben ontvangen en u heeft niet aangegeven een nieuw product te willen ontvangen, storten wij het volledige aankoop bedrag, exclusief verzendkosten op de factuur vermeldt staat binnen 21 dagen terug. Voor het terugstorten van het aankoopbedrag gebruiken wij het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld. Mocht u het bedrag niet volledig of niet binnen een termijn van 21 dagen hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons Service Center op het telefoonnummer 0481-372473, of een email te sturen naar info@profpc.nl. Alvorens een artikel te retourneren, dient u dit voorafgaand per email te melden op ons emailadres: info@profpc.nl
Wijzigingen Prof PC behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Ruilen en Retourneren – pagina te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze verzend-, leverings- en retourvoorwaarden – pagina, is gewijzigd.

Retour/ Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@profpc.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 21 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals Software, Installatie, Gebruiksklaarmaken
Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Maatwerk computers of laptops, niet standaard maar afwijkende modellen
CD’s, DVD’s Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is of digitaal geleverde software zoals anti-virus software, Microsoft Office en/of Microsoft Windows. Levering van producten en diensten aan zakelijke klanten.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Prof PC
Nieuwe Aamsestraat 28
6662ND Elst

info@profpc.nl

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Overig
Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.