Skip to main content

Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal één of twee garantie jaren. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden.
Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht.

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt
op de geleverde producten (zowel hard- als software) of een eventuele originele garantiesticker verwijdert.